skip to Main Content
Hållbara lösningar för odling · snabba leveranser

Du har säkert märkt att luften är både osynlig och något vi tar för givet. Vi glömmer snabbt att den någonsin existerar, en tillgång vi inte leva utan, men som är ack så viktig för människor, djur och andra levande organismer. Så lika viktigt som det är för dig, är det för växterna du planterar att det finns en bra lufttillförsel för bra syresättning och en del andra faktorer.

Korrekt luftväxling viktigt

odling på vinternTillförlitlig luftväxling är avgörande för att få ditt odlingssystem att fungera optimalt. Korrekt ventilation är avgörande för en sund tillväxt, och lika viktig som ljus, näring och vatten. För dig som vill sörja för en sund odlingsmiljö är korrekt filtrering viktig för att rengöra luften och ta bort lukt. Du bör byta ut luften i ditt växande utrymme minst var femte minut när lamporna är på, och ännu tätare om din miljö behöver vädra ut för varm luft.

Det är viktigt att cirkulera luften i odlingsutrymmet. Detta gör att temperaturer och lukt hålls nere och du får friskare växter och bättre odlingsresultat.

Full kontroll på innemiljön

När det gäller inomhusodling är det så viktigt att du har kontroll över din miljö. Ett bra ventilationssystem är nödvändigt för att du skall kunna ha en jämn och sund miljö stadigvarande under hela året.

Så varför behöver ditt odlingsutrymme ventileras? Det finns ganska många skäl! Det första är att växter som odlas utomhus njuter av solsken, bris, avdunstning och nederbörd om vartannat. Inomhus ersätter vi bris och avdunstning med fläktar, odlingsljus ersätter solsken och bevattningssystem ersätter nederbörd. Det vi ofta glömmer bort är att utomhus cirkulerar luft mer naturligt än i odlingsutrymmet.

Du behöver både tillföra friskt luft och ta bort dålig luft för att hålla luften i odlingsutrymmet frisk.

Evakuera överskottsvärmen

Växtbelysning avger värme, det kanske inte verkar påverka så mycket, men några graders förhöjd temperatur kan betyda skillnaden mellan framgångsrik odling och ett mindre framgångsrikt utfall. Viss växtbelysning avger mer värme än annan belysning, men vår erfarenhet är att all belysning producerar tillräckligt med värme för att behöva ventilation.

Kontrollera fuktighet

mindre växthus ventilationFuktighet är en annan faktor som kan bidra till problem med odling inomhus. Växter avger vattenånga hela dagen vilket ökar fuktigheten i ditt odlingsutrymme. Okontrollerad luftfuktighet leder till dåliga odlingsförhållanden och kan leda till utveckling av skadedjur och sjukdomar på växterna.

Ett bra ventilationssystem suger också bort något det vatten som släpps ut genom växtens transpiration. Transpirationen är viktig för att dina växter kan absorbera mer vatten och ta upp näringsämnen genom rotsystemen, vilket ökar tillväxten.

Förhindra skadedjur och sjukdomar

Luftcirkulation hjälper till att förebygga skadedjur och sjukdomar. Mögel och svamp föredrar stillastående luft och fuktiga förhållanden. Skadedjur lägger sina ägg i fuktig jord, så tack vare bra luftcirkulation kan man bromsa deras reproduktionscykel, och ett jämnt luftflöde det svårare för skadedjuren att etablera sig på de växter du odlar.

Kontrollera CO2-halten

ventilation odling växthusVäxter behöver utomhusluft av en mycket grundläggande anledning, de behöver koldioxid, CO2. Eftersom växterna absorberar koldioxid under dagen som en del av deras näringscykel behöver friskt luft tillföras. Om du odlar i ett rum utan tillförsel av frisk luft kommer koldioxidnivån gradvis att minska, vilket begränsar tillväxten och möjligheten till en lyckad odling. Ventilation tillför frisk luft med koldioxid samtidigt som en frånluftsfläkt kan ta avlägsna den gamla luften från ditt odlingsutrymme, vilket ökar tillväxten och ger en jämn koldioxidhalt.

En naturlig och jämn bris

Växter som odlas utomhus får en ständig påverkan av vind. Detta gör plantornas stjälkar starkare och är en naturlig del av växternas naturliga förhållanden. Starkare växter ger ett bättre intryck och om du odlar något som bär frukt så kommer det att behövas en stark växt för att bära tyngden av frukten.

Så för att summera, ett bra ventilationssystem

Minskar risken för sjukdomar
Skyddar från skadedjur
Reglerar temperatur och fuktighet
Ger jämn tillförsel av koldioxid
Ger starkare växter

Om du är seriös odlare, amatör eller proffs, vill du naturligtvis se till att få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Ventilation är en extremt viktig komponent som man inte kan förbise.

Back To Top